Wiedzą powszechną jest, że w świecie roślin występują różne rodzaje chwastów. Da się je podzielić ze względu na różne cechy biologiczne, z czego jedną z istotniejszych jest liczba liścieni wytwarzanych w cyklu wegetacji. Dlatego właśnie możemy wymienić chwasty jednoliścienne oraz dwuliścienne. Te drugie posiadają dwa liścienie. Stanowią dość rozległą grupę, w skład której wchodzą dziesiątki gatunków roślin, które mogą występować i występują na polach.

Bez względu na typ chwastów, walka z nimi zawsze wygląda w podobny sposób. Najbardziej efektywnym ze znanych sposobów na likwidację chwastów jest stosowanie oprysków na bazie herbicydów. To skoncentrowane środki chwastobójcze, które po rozcieńczeniu wodą zamieniają się w płynny preparat, który stosowany nalistnie lub doglebowo przyczynia się do zahamowania rozwoju szkodników. Dobór odpowiednich herbicydów nie zawsze jest rzeczą prostą, ponieważ na polach występują rozmaite chwasty. Na każdy z nich działa inny składnik aktywny, który stanowi część formuły.

Jeśli naszym celem jest pozbycie się dwuliściennych chwastów, powinniśmy sięgnąć po środek przewidziany do ich usuwania. Na opakowaniu każdego herbicydu znajduje się szczegółowa dokumentacja, z której wynika, na jakie gatunki i rodzaje chwastów można go stosować. Musimy liczyć się z tym, że żaden oprysk nie ma charakteru uniwersalnego. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie jednym preparatem radzić sobie ze wszystkimi rodzajami szkodników jakie mogą zaskoczyć nas na polach. Oprysk trzeba zawsze dobierać pod konkretne typy chwastów.